• امروز یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷
 • ۰۹۳۶-۹۸۰-۸۷۴۱
 • ۰۹۱۹-۵۷۲-۰۹۶۸
 • امروز یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷
 • ۰۹۳۶-۹۸۰-۸۷۴۱
 • ۰۹۱۹-۵۷۲-۰۹۶۸

خبر : جایگاه، شمار و درجه کیفی صندلی هواپیماهای ماهان

جایگاه، شمار و درجه کیفی صندلی هواپیماهای ماهان

جایگاه صندلی ها در هواپیماهای مختلف ماهان، تعداد آن ها و نوع کلاس این صندلی ها چگونه است؟


بوئینگ 747-300

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: 24
 • عادی: 432
 • مجموع: 456
ایرباس A340-300

تعداد صندلی‌ها:

 • ویژه تجاری: 7
 • تجاری: 48
 • عادی: 160
 • مجموع: 215
ایرباس A300-600

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: 21
 • عادی: 228
 • مجموع: 249
ایرباس A300

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: 16
 • عادی: 231
 • مجموع: 247
ایرباس A310-300

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: 12
 • عادی: 190
 • مجموع: 202
BAE 146-300

تعداد صندلی‌ها:

 • مجموع: 95

منبع: تارنمای اینترنتی هواپیمایی ماهان (ماهان ایر)

http://www.mahan.aero/fa/fly-with-mahan/seat-map